Ett manifest för mörkret  - söndag 18 April

Ljus och mörker har alltid styrt livet med en taktfast rytm och kalibrerat vår inre klocka. Men idag jagar stadsljusen mörkret på flykten och tränger undan nattens djur- och växtliv. Ljusföroreningar stör fåglarnas navigering, insekternas pollinering och vår egen sömn. Natten är utrotningshotad.     

Medverkande:
Johan Eklöf, fladdermusforskare och författare
Programkategorier:
Naturvetenskap, föreläsning, samtal
Längd:
30m
Plats:
Digitalt
  • 13:00