Vetenskapen om galenskap - söndag 18 April

Med boken Galenskap - en bok om vetenskap som utgångspunkt diskuteras om psykiska sjukdomar finns och varför vissa psykiatriska diagnoser blir allt vanligare. Hur kan vi ta reda på om behandlingar fungerar eller inte? Och varför använder inte sjukvården metoder som det finns lång erfarenhet av?

Medverkande:
Mikael Landén, Professor i psykiatri, och Överläkare, Göteborgs universitet samt Sahlgrenska universitetssjukhuset
Programkategorier:
Samhällsvetenskap, samtal
Längd:
40m
Plats:
Digitalt
  • 13:00