Kul med (viss) kunskap! - lördag 17 April

Hur ser barn och unga på, och tar till sig, kunskap i och utanför skolan? Vi vänder och vrider på sammanställd fakta kring attityder till kunskap. Vilka ämnen upplevs vara mest intressanta och till nytta för framtiden, vad motiverar till lärande och hur ser självförtroendet ut? Vi utgår från vår senaste rapport Generation Ekvation – om barn och ungas attityder till skola, skolämnen och lärande i Sverige.

Medverkande:
Christine Sundberg Carendi, Svenska Science Centers; Maja Neiman, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA; Julia Nordekvist (16), IVAs Ungdomspanel. Moderator Helena Mehra, IVA.
Programkategorier:
Naturvetenskap, föreläsning, podcast/radio, samtal
Längd:
45m
Plats:
Digitalt
  • 15:00