Självhjälp eller självstjälp - fredag 16 April

Kan man tänka sig lycklig eller få ett perfekt liv med hjälp av enkla livsregler? Samtiden bubblar av motsägelsefulla trender, böcker, tips och inspirerande citat. Men vad säger forskningen? Ligger det något i rönen, eller handlar det om lurendrejerier som leder till press, skuld och tomma plånböcker?

Medverkande:
Ida Hallgren, Psykolog och doktorand i praktisk filosofi, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet; Torill Kornfeldt, Vetenskapsjournalist; Magnus Lindwall, Professor i psykologi, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Programkategorier:
Humaniora, samhällsvetenskap, samtal
Längd:
45m
Plats:
Digitalt
  • 15:00