Matematisk afton torsdag - torsdag 15 April

Tre föreläsningar där forskare förklarar och resonerar om allt från artificiell intelligens till svetsteknik.

18.00 Olle Häggström: Tänkande maskiner - Om den artificiella intelligensens genombrott
Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) ger upphov till många svåra samhällsfrågor både på kort och på lång sikt. Här skall jag fokusera på några av de allra svåraste, som rör ett eventuellt framtida genombrott med en AI som matchar eller överträffar människans allmänintelligens.

18.30 Åse Fahlander: Forska i teoretisk matematik: vad, hur och varför?
Att säga att man forskar i matematik väcker många frågor. Känner vi inte till all matematik redan? Finns det överhuvudtaget mer än den man lär sig i skolan? Kan man hitta på ny - och vad ska det i så fall vara bra för? Jag ska försöka ge en bild av vad en teoretisk matematiker gör på dagarna.

19.00 Edvin Åblad: Trusting in computed decisions – planning a production line
Computed decisions are common in our everyday lives and in industry; however, we do not always trust in the decisions made by computers / algorithms. In our group, we study how to compute safe plans for car production lines, and we focus on the motions of the robots in welding stations.

Medverkande:
Olle Häggström, Professor; Åse Fahlander, doktorand; Edvin Åblad, doktorand; alla från instititionen för Matematiska Vetenskaper Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet,
Programkategorier:
Naturvetenskap, föreläsning
Längd:
1h 30m
Plats:
Digitalt
  • 18:00