Matematisk afton, fredag - fredag 16 April

En kväll med föreläsningar med institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Låt dig inspireras av vetenskapens syn på omvärlden. Kanske har du någon fråga som du funderat länge på? Ställ den till våra forskare!


18.00 Holger Rootzén: COVID-19 i Sverige och Danmark

Idag, den 21/1, har i Sverige rapporterats 10.921 dödsfall i Covid-19, i Danmark 1.909. Per invånare har 3 ggr så många dött i Sverige. Danmark är mera tättbefolkat än Sverige och ligger närmare länderna med stor smittspridning. I föredraget diskuteras orsaker till att ändå många fler dött i Sverige.

18.30 Carl-Joar Karlsson: Vad spel kan lära oss om pandemier

Samarbete under långvariga pandemier förklaras av rationellt beteende i spel.
När COVID-19 spreds över jorden frågade vi oss ifall den klassiska spelteorin kunde förklara folks beteenden under pandemin. Svaret är: Det beror på! Vi förklarar samarbete utifrån spelteori och kombinerar detta med modeller för sjukdomsspridning.

19.00 Linnea Österberg & Barbara Schnitzer: A mathematician and a biologist walk into a bar…

About interdisciplinary science and bridging differences to reach further.
Modern research sometimes feels like the battle of the disciplines. It’s time to level up and focus on our common goals. In the context of aging, we will explore interdisciplinary science between math and biology through history, time and beyond.

Medverkande:
Carl-Joar Karlsson, PhD Student, Matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet; Linnea Österberg, doktorand, Chalmers/GU; Holger Rootzén, Professor, Matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet; Barbara Schnitzer, Doktorand, Matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet
Programkategorier:
Naturvetenskap, föreläsning
Längd:
1h 30m
Plats:
Digitalt
  • 18:00