Varför är vi osäkra om hur man lever hälsosamt och vad fungerar egentligen? - torsdag 15 April

Vad säger vetenskapen, erfarenheten och kunskapen om vårt förflutna om hur vi kan leva hälsosamma liv? Med utgångspunkt från boken Hälsogåtan, evolution, forskning och 48 konkreta råd om hur vi uppnår bättre hälsa, får vi nya perspektiv.

Medverkande:
Anders Wallensten, läkare, epidemiolog och författare till boken Hälsogåtan - evolution, forskning och 48 konkreta råd.
Programkategorier:
Naturvetenskap, samhällsvetenskap, samtal
Längd:
40m
Plats:
Digitalt
  • 11:00