Granskogsfolk - lördag 17 April

Sverige kallas ibland för världens mest sekulariserade land. Medlemstalen i de religiösa församlingarna sjunker. Samtidigt söker sig allt fler svenskar ut i naturen för att hitta plats för kontemplation. Är naturen vår nya religion och hur blev det så?

Familjeaktivitet

Medverkande:
David Thurfjäll, Professor i religionsvetenskap, Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola
Programkategorier:
Humaniora, föreläsning, samtal
Längd:
1h
Plats:
Digitalt
  • 15:15