Filosofika om framsteg - fredag 16 April

Välkommen på en filosofika om framsteg. Genom samtalet vill vi bli bättre på att förstå oss på begreppet framsteg, genom nyfiket utforskande och gemensamt sanningssökande. Svaren är mindre intressanta än resonemangen som leder till dem, inte helt olikt den vetenskapliga metoden.

Denna programpunkt deltar du genom att klicka på länken nedan: "HÄR DELTAR DU"

Ung Filosof främjar ett mer filosofiskt samhälle genom filosofiska samtal för unga.

I samarbete med Sensus Studieförbund

Medverkande:
Samtalsledare från Ung Filosof
Programkategorier:
Humaniora, samtal, workshop
Längd:
1h
Plats:
Digitalt
  • 18:00

Relaterade Länkar: