Rättviseprincipen, spelteori och vårdnadstvister - fredag 16 April

Vårdnadstvister uppstår när föräldrar inte kommer överens om barnens omsorg, boende och umgånge. Rättviseprincipen används bara när (a) båda föräldrarna är lämpliga, (b) ingen väsentlig skillnad för barnets bästa föreligger och (c) konflikten utesluter delad vårdnad.

Föräldrarna antar att de vinner vårdnad och boende, men ska ange hur mycket umgänge den andra föräldern ska få. Den som är mest generös vinner vårdnad och boende, men måste tillgodose det umgänge som angivits i budgivningen.Medverkande:
Leonard Ngaosuvan, fil dr, Lektor i Psykologi, Högskolan Kristianstad
Programkategorier:
Samhällsvetenskap, föreläsning
Längd:
40m
Plats:
Digitalt
  • 16:40