Från dystopi till utopi - fredag 16 April

Det senaste året har varit ett konstigt år. För att skydda varandra från coronaviruset har vi avstått från många saker vi annars brukar göra. Men det krävs ännu större förändringar för att bromsa klimatförändringarna. Paradoxalt nog behöver vi både stanna upp och fråga vilken framtid vi vill ha och samtidigt måste vi skynda på omställningsprocessen. Men hur går vi från en dystopisk framtidssyn mot en ljusare värld?

Det här samtalet undersöker hur våra beteendeförändringar under pandemin och våra visioner om framtiden kan bli till en hävstång för klimatomställningen. Och vi talar om utopiernas möjlighet att skapa visioner om en ljusnande framtid.

Medverkande:
Camilla Brudin Borg, Fil Dr., Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs Universitet; Annika Hedås Falk, Utbildningschef, Utbildning, Nobel Prize Museum; Alasdair Skelton, Professor och föreståndare, Bolincentret för klimatforskning, Stockholms universitet; Anne Swärd, Författare och ledamot av Svenska Akademien, Stol nummer 13
Programkategorier:
Samtal, workshop
Längd:
40m
Plats:
Digitalt
  • 16:00