Är E-sport en idrott? - lördag 17 April

E-sportförbundet SESF ansöker om medlemskap hos Riksidrottsförbundet. Forskningen om e-sport ökar stadigt. Men ämnet är omdiskuterat. Hur är det egentligen, är e-sport en idrott? Vissa vill bestämt hävda det, medan andra motsäger sig det. Är idrotten sig lik i ett informationssamhälle?

Medverkande:
Viktor Widblom, Idrottsvetare, E-sportförbundet SESF; Alexander Ferm, Idrottsvetare, E-sportförbundet SESF; Kalle Jonasson, Universitetslektor, Akademin för lärande, humaniora & samhälle, Högskolan i Halmstad
Programkategorier:
Samtal
Längd:
45m
Plats:
Digitalt
  • 10:00