E-sporten i siffror - söndag 18 April

Upplevelseinstitutet genomför varje år en landsomfattande undersökning om idrott, där numera även intresset för e-sporten mäts.
SOM-institutet vid Göteborgs universitet har även de gjort undersökningar om attityder och uppfattningar kring e-sport. Det blir ett samtal med överraskande siffror.

Medverkande:
Sebastian Lundmark, Doktor Statsvetenskap, SOM-institutet, Göteborgs universitet; Andreas Andersson Åkerling, VD, Upplevelseinstitutet
Programkategorier:
Annat, föreläsning, samtal
Längd:
45m
Plats:
Digitalt
  • 18:00