Nyhetsvärderaren – evidensbaserat verktyg för att lära ut källkritik (FÖR LÄRARE) - torsdag 15 April

Workshop för lärare på högstadie- eller gymnasienivå.
Nyhetsvärderaren är ett digitalt verktyg för undervisning i källkritik. Med hjälp av verktyget kan dina elever lära sig en forskningsbaserad metod för att avgöra trovärdigheten i information online. Verktyget är gratis för alla att använda och består av två delar:
1. Ett självtest, där användaren får testa hur duktig hen är på att bedöma trovärdigheten i nyheter online
2. En övningsdel där du som lärare kan låta eleverna arbeta i grupp om att granska antingen nyheter i elevernas egna nyhetsflöden, eller en uppsättning nyheter som du själv har valt ut.

Resultaten av elevernas granskningar sparas, så att ni på ett enkelt vis kan visa och gå igenom gruppernas bedömningar i klassen. Sedan 2017 har flera tusen svenska elever deltagit i arbetet med att utveckla verktyget, som nu lanseras i sin färdiga form. I denna workshop får du lära dig hur du kan använda verktyget i din undervisning.

Nyhetsvärderaren är utvecklad i ett samarbete mellan Uppsala universitet, RISE Research Institutes of Sweden, och den ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet.

Medverkande:
Thomas Nygren, Universitetslektor, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, och Anton Axelsson, Universitetsadjunkt, Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion, Uppsala universitet
Längd:
1h
Målgrupp:
LÄRARE
Plats:
ONLINE
  • Antal platser: 100 15:00

Relaterade Länkar: