Hur ska vi prata om forskning? – Lärdomar från pandemin - måndag 12 April

Sällan har vetenskapen varit så synlig och fått så stor uppmärksamhet som under den pågående pandemin. Dagligen görs nya insikter om hur coronaviruset fungerar och på mindre än ett år har forskare fått fram vaccin. Samtidigt har vi i media kunnat läsa om hur covidforskare utsätts för påhopp och trakasserier, ofta via nätet. Tyvärr är inte detta ett nytt fenomen. Det finns flera exempel på forskargrupper som under lång tid fått erfara det hårda debattklimatet.

Forskning ska ifrågasättas. Det är ett av vetenskapens grundläggande villkor. Utan en prövande attityd till kunskap kan vi inte komma till nya insikter som bidrar till samhällsutvecklingen. Men vad händer när ifrågasättandet uttrycks i form av desinformation, förtal eller i värsta fall hot – när retoriken glider från förnuft till känsla och från sak till person? Vad får det för konsekvenser för forskningens trovärdighet? Och hur påverkas det demokratiska samtalet?

Medverkande:
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning; Sven Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet; Fredrik Bondestam, föreståndare, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet; Amina Manzoor, medicinjournalist och författare; Ali Mirazimi, professor i klinisk virologi, Karolinska institutet. Moderator är Helena Bornholm, Vetenskapsrådet.
Längd:
1h
  • 13:00