Idrottspsykologi och e-sport - söndag 18 April

I det här segmentet pratar Joar, Raul och Dexter från AEP (Association of Esports Psychology) och Högskolan i Halmstad om idrottspsykologi och hur det kan användas för att förbättra ditt game. De pratar om flera olika områden, allt från koncentration och prestationsoptimering till gruppdynamik och risken med att somna först på Lan. Till hjälp har de flera inflik från stora namn som Ismael Pedraza (Rogue), Bernadette Ramaker (Rogue), Urban Johnsson (Prof. idrottspsykologi) och PantarN (LILMIX).

Medverkande: Magisterstudenter, Joar Svensson, Raul Fuentes och Dexter Wolffsohn från Högskolan i Halmstad samt idrottspsykologiska rådgivare med fokus esport, AEP

Relaterade Länkar:
Läs mer om det arbete som Raul, Joar & Dexter gör inom idrottspsykologisk rådgivning, inriktning e-sport - http://aep.gg/sv/
Läs mer om Högskolan i Halmstads satsning e-sport - https://www.hh.se/esport

Läs mer om Programmet på Högskolan i Halmstad som Raul, Joar & Dexter studerat - https://www.hh.se/utbildning/program/psykologi---inriktning-idrott-och-motion.html &
https://www.hh.se/utbildning/kurser/att-arbeta-som-idrottspsykologisk-radgivare-grupp-och-individ.html?event=12903

Läs mer om Ismael Pedrazas forskning på e-sport : Pedraza-Ramirez, I., Musculus, L., Raab, M., & Laborde. (2020). Setting the scientific stage for esports psychology: a systematic review. International Review of Sport and Exercise Psychology, 13, 319-352.

Medverkande:
Studenterna Andres Ramos, Joar Svensson, Raul Fuentes och Dexter Wolffsohn, alla fil. kand i psykologi – inriktning idrott och motion från Högskolan i Halmstad samt studenter på kursen Psykologi – vetenskaplig metod och examensarbete.
Programkategorier:
Annat, humaniora, film, samtal
  • 12:00