Hur gör vi för att lösa världens tuffaste utmaningar? - DIGITALT - tisdag 29 september

Junior Academy är ett virtuellt och internationellt utbildningsprogram för unga (13-17 år). Inom detta får ungdomar från hela världen bilda lag över nationsgränserna för att med sina olika perspektiv, kunskaper och erfarenheter lösa konkreta utmaningar kopplade till de globala målen.

Denna workshop är en kortversion av arbetssättet inom Junior Academy, som bygger på två delar: 1) Den vetenskapliga metoden och 2) Mångfald föder innovation. Denna aktivitet kan även ses som en introduktion och övning för fortsatt arbete ute på era skolor i t ex ämnesövergripande temaarbeten. Workshopen består av livesända instruktioner, följt av korta perioder av eget arbete eller grupparbete. Arrangörerna finns tillgängliga för support via chatten under hela workshopen.

Eleverna delas in i lag med ca 4-6 elever per lag. Första uppgiften är individuell: Vad kan du? Vad är du bra på? Allt du kan och allt du upplevt kan vändas till din fördel – och till att rädda världen. Eleverna får skriva upp alla kunskaper, färdigheter och erfarenheter de har på post-it lappar.

Andra uppgiften, i laget: Varje lag får utdelat ett av de globala målen med en lokal koppling och en konkret uppgift. Hur kan ni som team koordinera era personliga erfarenheter och kunskaper för att göra en skillnad i frågan?

Tredje uppgiften, i laget: Hur kan ni använda den vetenskapliga metoden för att realisera er idé. Vilka kunskaper och experter saknas i ert team? Hur skulle ni gå tillväga för att samla information och bygga en hypotes. Hur skulle ni testa er hypotes?

Avslutning sker i helklass: Utvalda (frivilliga) lag får presentera i storgrupp. Vad fick de för utmaning? Vad kan varje deltagare i laget bidra med för att ta ett steg i riktning mot en lösning? Vad saknas och vad blir nästa steg?

Medverkande:
Maja Neiman, projektledare, och Alicia Parvin, projektkoordinator, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Programkategorier:
Fysik, geografi, hållbarhet, kemi, samhällskunskap, teknik, fundera & fantisera, lyssna & titta, samarbeta, samtala & fråga, visa & presentera, workshop, värderingsövning
Längd:
1h
Övrigt:
OBS! Obs! Se till att ha bra internetuppkoppling, projektor, ljud och bild. Engagemang från minst 2 pedagoger/klass under den livesända workshopen. Pedagogerna är bland eleverna och stöttar där det behövs. Arrangörerna finns hela tiden tillgängliga via chat för att svara på frågor från pedagoger. Efter avslutad aktivitet finns möjlighet för intresserade elever att ställa frågor. Aktiviteten kräver tillgång till pennor, post-its, och större blanka papper. Förberedelsematerial och lärarhandledning skickas digitalt inför genomförandet. En del av förberedelsematerialet ska skrivas ut till eleverna, gärna i färg.
Målgrupp:
Skolår 7-9
Pris inkl. moms:
Ingen avgift
Plats:
DIGITALT
  • Antal platser: 900 09:00 Eget klassrum eller annan egen lokal
  • Antal platser: 900 10:30 Eget klassrum eller annan egen lokal