"Så vilda!" Ett projekt för människor och mångfald - fredag 2 oktober

Med projektet Så vilda! vill vi engagera barn i deras närmiljö, främja den biologiska mångfalden och sprida kunskap om denna.

Forskare berättar om biologisk mångfald och ger en inblick i den aktuella forskningen. Vi visar hur man kan göra fröbomber och berättar om projektet Så vilda!

Familjeaktivitet

Webbseminarie

Medverkande:
Helen Ekvall; Kennert Danielsson, båda Trädgårdslärare, Undervisningsavdelningen, Göteborgs Botaniska Trädgård; Stina Weststrand, PhD Botanist, Samlingar och forskning, GBT; Allison Perrigo, PhD, GGBC. Göteborgs Universitet; Bengt Gunnarsson, Prof. Göteborgs Universitet; Jenny Klingberg, PhD, GBT.
Programkategorier:
Samtal, workshop
Längd:
40m
Plats:
Digitalt
  • 15:00