Vi fåglar - lördag 3 oktober

Varför sjunger fåglar? Hur långt kan de flyga, vilka stannar, vilka flyttar? Vilken roll har de haft i folktron och i mytologin? Vilka faror utsätter människor dem för?
Vi utforskar fåglars rörelse. Dansa som en trana eller moonwalka som en rödkindad manakin. Flyger din pappersfågel på uppvindarna?

Familjeaktivitet

Webbseminarie

Medverkande:
Christina Toreld, arkeolog/pedagog; Elisabeth Corsander, Museipedagog; Jan Uddén, biolog/pedagog. Alla från publik verksamhet och utställningar, Bohusläns museum.
Programkategorier:
Föreläsning, workshop
Längd:
20m
Plats:
Digitalt
  • 11:00