Information i rörelse - fredag 2 oktober

Mänskligheten slår rekord i att skapa, mäta och samla information. Vad ska vi göra med den? Hur hanterar vi informationsstress och den ökade användningen av digital teknik i vår vardag? Varför ger vi bort vår egen data, trots att nästan hälften av oss oroar sig för den personliga integriteten?

Webbseminarie

Medverkande:
Torill Kornfeldt, Vetenskapsjournalist och författare, Sveriges Radio; Lars Lindsköld, regional utvecklare, Vårdens digitalisering VGR, adjungerad universitetslektor i informatik, Swelife portföljägare hälsodata; Morten Sager, Universitetslektor i vetenskapsteori, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori; Sara Thomée, docent i psykologi, Psykologiska institutionen; Tomas Lindroth, Universitetslektor i informatik, Institutionen för tillämpad informationsteknologi. Alla från Göteborgs universitet.
Programkategorier:
Samtal
Längd:
40m
Plats:
Digitalt
  • 16:00

Relaterade Länkar: