Varifrån kommer musiken? - söndag 4 oktober

Musiken berör oss alla – men hur, varför och var kommer den ifrån? I det här seminariet får vi hjälp av en musikvetare, en fysiker och en neurovetare att närma oss musikens evolutionära mysterium.

Webbseminarie

Medverkande:
Anders Hultqvist, Prof. I musikalisk gestaltning, Inst. För kulturvetenskaper, Göteborgs universitet; Björn Merker, neurovetare, pensionerad, tidigare MIT, UCLA och NYU Moderator Pontus Nilsen.
Programkategorier:
Föreläsning
Längd:
40m
Plats:
Digitalt
  • 15:00