Modeller för transport i porösa material - fredag 2 oktober

Vi studerar matematiska modeller från mikroskala till makroskala för att förstå hur materialstrukturen på mikronivå styr transporten av molekyler och vätskor. Vi funderar också kring hur detta kan användas för att kontrollera transport i allt från blöjor till tabletter.

Webbseminarie

Medverkande:
Tobias Gebäck, Doktorand, Matematiska vetenskaper, Chalmers.
Programkategorier:
Föreläsning
Längd:
17m
Plats:
Digitalt
  • 17:00