Träd i ett rubbat klimat - hjältar eller offer? - fredag 2 oktober

Kan träd vara hjältar i klimatkrisen – ge negativa utsläpp, skydd, mat och vatten – eller är de sårbara och faller offer för torka och bränder? Under detta samtal med experter på globala skog- och klimatfrågor kommer vi att färdas till ovärderliga regnskogar såväl som till skogsjordbruk i Afrika.

Webbseminarie

Medverkande:
Madelene Ostwald, Doc. och forskare, Miljösystemanalys, Chalmers tekniska högskola; Anna Tengberg, Programansvarig vid SIWI - Swedish Water House, adj. prof. vid LUCSUS; Jonas Edblad, Arkitekt på Wingårdh Arkitektkontor AB . Moderator: Johan Uddling, Professor vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet. Arrangerat av: Focali, SIANI och Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV).
Programkategorier:
Samtal
Längd:
45m
Plats:
Digitalt
  • 10:00