Rörliga mål: ordbetydelseförhandling i dialog - fredag 2 oktober

Att ords betydelse kan förändras över tid är känt sedan länge, men ordens betydelse kan också förhandlas, förändras och justeras under enstaka samtal, eller t ex i ett replikskifte i en diskussionsgrupp på nätet. Vi visar hur detta går till utifrån exempel från samtal och i sociala medier.

Webbseminarie

Medverkande:
Staffan Larsson, Professor Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori; Jenny Myrendal, Universitetslektor, Pedagogik, kommunikation och lärande. Båda från Göteborgs universitet.
Programkategorier:
Föreläsning
Längd:
20m
Plats:
Digitalt
  • 12:00