Vetenskapsturism, biodiversitet och marin mat - fredag 2 oktober

Hur kan man förena hållbar turism med hållbar hantering av marina resurser? I ett nytt projekt studeras hur vetenskapsturism i havsmiljöer kan locka till upplevelser med bland annat nya marina matprodukter. Vad finns det för råvaror från havet som inte används idag som kan nyttjas hållbart?

Webbseminarie

Medverkande:
Föreläsare: Maria Persson & Maria Bodin, Göteborgs universitet. Moderator: Mikael Östblom, Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV).
Programkategorier:
Föreläsning, samtal, utställning
Längd:
40m
Plats:
Digitalt
  • 12:00