Algoritmer som påverkar vår vardag - fredag 2 oktober

IT-innovationer behövs för att skapa hållbara samhällen och samtidigt välfungerande ekosystem. Med IT kan vi fatta bättre beslut, stärka vår ekonomi och förbättra vår hälsa. Samtidigt behöver vi hantera hot som maktkoncentration, ekonomisk ojämlikhet, desinformation, övervakning och diskriminering.

13.00 Medicinska beslutsstöd; Mikael Elam, Sahlgrenska Akademin

13.15 Brottsbekämpning med textanalys; Staffan Truvé, Recorded Future

13.30 AI och kampen mot fattigdom; Adel Daoud, Göteborgs universitet

13.45 Paus

13.55 AI och autonoma fordon; Mats Nordlund, Zenuity

14.10 Ensuring privacy (på engelska); Elisabet Lobo-Vesga, Chalmers

14.25 Nya möjligheter med kvantdatorer; Marika Svensson, Chalmers

14.40 Paus 

14.50 Språkinlärning genom interaktion; Emil Carlsson, Chalmers

15.05 Algoritmer som beslutsstöd; Fredrik Johansson, Chalmers

15.20 Discussion and questions from viewers. Discussion hosted by Claes Strannegård och Devdatt Dubhashi

Webbseminarie

Medverkande:
Mikael Elam, Professor, Inst. För neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska; Staffan Truvé, Co-founder & CTO Recorded Future; Adel Daoud, Universitetslektor, Inst. för sociologi och arbetsvetenskap; Mats Nordlund, Forskningschef, Zenuity, Göteborgs Universitet; Marika Svensson, Doktorand; Emil Carlsson, Doktorand; Fredrik Johansson, Alla tre från Avdelningen för Data Science och AI, Institutionen för data- och informationsteknik; Chalmers; Elisabet Lobo Vesga; Doktorand, avd. för informationssäkerhet, Inst. för data- och informationsteknik; Claes Strannegård, Bitr prof, Data- och informationsteknik, Chalmers; Devdatt Dubhashi, Prof, CSE, Båda från Chalmers.
Programkategorier:
Föreläsning, samtal, workshop
Längd:
2h 40m
Övrigt:
Hörslinga
Plats:
Digitalt
  • 13:00