Pandemiforskning – tre perspektiv - lördag 3 oktober

Vad vet vi om Covid-19 pandemin nu? Hur har pandemin på verkat den globala ekonomin? myndigheters kommunikation? och äldres vardag?Hur ser framtiden ut? Tre forskare inom olika områden berätta om sina tankar och svarar på publikens frågor.

Webbseminarie

Medverkande:
Erik Andersson, docent freds och utvecklingsforskning; Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap; Ingmar Skoog, föreståndare för AgeCap, Centrum för åldrande och Hälsa. Alla Göteborgs universitet. Samtalsledare: Mattias Hagberg, journalist och författare.
Programkategorier:
Föreläsning
Längd:
40m
Plats:
Digitalt
  • 16:00

Relaterade Länkar: