Bland älgar, fladdermöss och myrkottar - söndag 4 oktober

I kinesiska staden Wuhan, där Coronautbrottet började, har man infört ett förbud mot att äta vilda djur. Även hanteringen av vilda djur har skärpts och kampen mot illegal handel har intensifierats. Viltjakt är numera endast tillåtet för att begränsa en djurstams storlek, för forskningssyfte och för att förhindra smittspridning. Forskarvärlden är i stort sett överens om att fladdermöss är källan till spridningen av Covid-19 via ett värddjur, kanske myrkotten. Men hur ser framtiden ut? Vi vet att djur kan bära på virus som kan spridas till människor och orsaka nya pandemier. Men kan även människan vara en mellanvärd för Covid-19, och sprida smittan vidare? Vilket djur kan stå näst på tur att smittas och t o m utrotas genom oss människor? Vad kan och bör vi göra för att förhindra framtida katastrofer? Hur kan den biologiska mångfalden påverkas? Borde vi vara mer rädda för vilda djur (och borde djuren vara mer rädda för oss)? Hur hanterar vi viltkött i Sverige? Att äta vilda djur ses ofta som något positivt och att man inte bidrar till djurindustrin eller djurs lidande, och djuren slipper leva instängda. Men kan älgen bli den nya Animal zero?

Webbseminarie

Medverkande:
Magnus Gelang, Intendent, Göteborgs Naturhistoriska museum; Peter Norberg, Docent i medicinsk mikrobiologi; samtalsledare Torill Kornfeldt, Vetenskapsjournalist och författare, Sveriges Radio
Längd:
40m
Plats:
Digitalt
  • 14:00

Relaterade Länkar: