Var med i rörelsen "Så Vilda!" tillsammans med Botaniska trädgården - DIGITALT - fredag 2 oktober

Under 2020 har cirka 60 skolor anslutit sig till projektet - gör det ni med! Anlägg en blomsteräng för mångfald, människor och kunskapsplats för hela skolan! Du och din klass får möjlighet att bidra till att öka den biologiska mångfalden, lära er mer om den och observera samspelet mellan växt och pollinatör. Ni får också en inblick i den aktuella forskningen om biologisk mångfald vid Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC) på Göteborgs universitet. Se inspirationsfilmer om projektet Så vilda! och anmäl din skola redan nu inför 2021.

Under denna digitala aktivitet får du möjlighet att chatta med pedagoger från Göteborgs botaniska trädgård om projektet, utomhuspedagogik och annat spännande som sker på Botaniska. Deltagande i denna programpunkt kan vara starten på er medverkan i projektet.

Genom att delta i projektet får du och din klass/skola:
- fröer från vilda växter som ni kan så i närheten av skolan
- en skrift om de vilda växterna  och varför de är viktiga för den biologiska mångfalden
- handledning och stöd från pedagogerna på Göteborgs botaniska trädgård
- möjlighet att dela erfarenheter via sociala medier
- tillgång till spännande filmklipp som kan ses tillsammans med eleverna

Genom att delta i projektet BIDRAR du och din klass/skola till att:
- öka den biologiska mångfalden
- öka kunskapen om våra vilda växter och deras betydelse
- öka kunskapen om pollinatörer och ekosystemtjänster
- omvandla platser i vardagen till blommande oaser för människor och mångfald.

Medverkande:
Helen Ekvall och Kennert Danielsson, trädgårdslärare, Undervisningsavdelningen, Göteborgs botaniska trädgård
Programkategorier:
Biologi, hållbarhet, samhällskunskap, föreställning, laborera, lyssna & titta, samarbeta, undersöka & upptäcka, workshop
Längd:
45m
Övrigt:
DIGITALT, eget klassrum eller annan egen lokal med bra uppkoppling, ljud och bild. I nästa steg på er skola, utomhus. För mer information, kontakta Helen Ekvall: helen.ekvall@vgregion.se Läs mer om SÅ VILDA! på botaniska.se/savilda
Målgrupp:
Skolår F-7
Pris inkl. moms:
Ingen avgift
Plats:
DIGITALT
  • Antal platser: 300 12:00 Eget klassrum eller annan egen lokal