Stad i rörelse: Hur hjälps vi åt att bygga hållbara städer? - DIGITALT FÖR ELEVER - tisdag 29 september

Det växer så det knakar runt om i Göteborg. Vart man än ser byggs det verkar det som. Och så här ska det hålla på minst i 15 år till...

Hur ska vi hjälpas åt för att få staden att växa på ett hållbart sätt?

Under workshopen går vi igenom och diskuterar hur det allmännyttiga bostadsbolaget Gårdstensbostäder gjorde som ett exempel. Tillsammans med andra lyckades de utveckla stadsdelen Gårdsten till att inte längre vara med på polisens lista för särskilt utsatta områden 2019 och nu står metoden modell också för övriga bostadsbolag inom staden. Målet är att det 2025 inte ska finnas något bostadsområde i Göteborg som polisen klassar som särskilt utsatt.

Vi kommer att arbeta med hållbar stadsutvecklings-begreppet utifrån ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv. Eleverna deltar aktivt genom att reflektera och argumentera utifrån egna ståndpunkter i smågrupper med i förväg utskickat material. Läraren är med och hjälper till i klassrummet men workshopen leds av Framtidens Fastighetslabbs leg lärare och koordinator Louise Rickardsson via videolänk.

Kanske resulterar workshopen i att ni tar fram konkreta förslag att uppvakta era lokala politiker och bostadsbolag med? I så fall kan Louise tipsa om vem ni kan kontakta...

Framtidens Fastighetslabb drivs av Förvaltnings AB Framtiden, dvs de kommunala bostadsbolagen inom Göteborgs stad. Workshopen kan ge underlag för bedömning i Samhällskunskap och Geografi eller kan vara ett startskott för vidare arbete. Det kan också förbereda eleverna inför ett fysiskt besök på Fastighetslabbet när så är möjligt.

Medverkande:
Louise Rickardsson, koordinaror, leg lärare, Framtidenkoncernen, Framtidens Fastighetslabb
Programkategorier:
Geografi, samhällskunskap, film, fundera & fantisera, lyssna & titta, samarbeta, samtala & fråga, workshop, värderingsövning
Längd:
1h 15m
Övrigt:
Obs! Deltagandet sker i eget klassrum eller annan lokal med bra uppkoppling, ljud och bild.
Målgrupp:
Skolår 6-9
Pris inkl. moms:
Ingen avgift
Plats:
DIGITALT
  • Antal platser: 60 14:30 Eget klassrum eller annan egen lokal

Relaterade Länkar: