Forskardrömmar med Sveriges unga akademi – hur skapas kunskap? - fredag 16 april

Den här aktiviteten hålls av Sveriges unga akademi som vill väcka ungas nyfikenhet för forskning. Utifrån ett antal porträtt och illustrationer av forskare som barn i deras bok Forskardrömmar (Fri tanke, 2021), samtalar ett par forskare inom olika ämnen med eleverna om hur man blir forskare och hur forskning görs. Hur börjar man forska? Hur vet man att man vet någonting? Vad kan man forska om? Finns det något man inte kan forska om?

Upplägg: Information och berättelser varvas med 10-minuters diskussionsövningar i mindre grupper i klassrummen. Eleverna får även vara med om ett interaktivt moment via Menti, där en streckkod kan läsas in med en QR-läsare och eleverna får ställa frågor eller lämna svar direkt till forskarna.

Det här är en ämnesövergripande aktivitet för att sätta igång tankar kring drivkrafter, intressen och vidare kunskap.

Aktiviteten genomförs i samarbete med Fri Tanke Förlag.

Medverkande:
Mia Liinason, professor i genusvetenskap, Göteborgs universitet, Christian Ohm, forskare inom experimentell partikelfysik, Partikel & Astropartikelfysik, KTH, Steffi Burchardt, docent och universitetslektor i strukturgeologi, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, Robert Lagerström, docent i systemarkitektur och IT-säkerhet, Network and Systems Engineering, KTH, och Tove Fall, professor i epidemilogi, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
Programkategorier:
Aktiviteten kan omfatta alla ämnen, film, fundera & fantisera, högläsning, lyssna & titta, rita & skriva, samtala & fråga
Längd:
1h
Övrigt:
OBS! Förberedande information skickas till alla anmälda. Länk till sändningen (Zoom-möte) skickas inför genomförandet.
Målgrupp:
Skolår 4-6
Pris inkl. moms:
Ingen avgift
Plats:
ONLINE – sändningslänk skickas när bokningen stängt
  • Antal platser: 150 08:30
  • Antal platser: 150 09:45