Farmer Time - tar gården till klassrummet (FÖR LÄRARE) - onsdag 14 April

Farmer Time är ett nytt sätt att låta dina elever lära känna dem som producerar vår mat och ta del av allt spännande och viktigt som händer på en gård under olika delar av året. Projektet är anpassat till elever i hela grundskolan och under denna online-aktivitet presenterar vi hur du som lärare kan arbeta med Farmer Time.

Mycket enkelt handlar det om att en skolklass och en bonde samtalar med varandra med hjälp av korta men återkommande videosamtal under ett års tid. Genom samtalen får bonden möjlighet att berätta om sitt arbete och visa vad som sker på gården under olika delar av året. Eleverna kan ställa frågor, dela med sig av sina erfarenheter och diskutera sådant som de undrar över. Lärarna får i sin tur möjlighet att använda gården som en pedagogisk resurs och kan koppla sin undervisning i olika ämnen till verkliga exempel på gården.

Vi går igenom och samtalar om:
- Vad är Farmer Time?
- Hur går jag med i projektet som lärare?
- Hur får jag till ett bra samarbete mellan bonden och klassen?
- Vi visar bilder och filmer som visar hur det fungerar med exempel från olika skolor och årskurser.
- Tillsammans diskuterar vi hur samtalen kan kopplas till olika ämnen i skolan och vilka metoder du som lärare kan använda dig av för att följa upp och synliggöra elevernas lärande från samtalen.

Projektet finansieras bland andra av Västra Götalandsregionen och är helt kostnadsfritt att delta i.

Medverkande:
Karin Carlsson, landsbygdsutvecklare och agronom, Hushållningssällskapet Västra
Längd:
1h
Målgrupp:
LÄRARE
Plats:
ONLINE
  • Antal platser: 50 15:00

Relaterade Länkar: