Elever skapar digitala lösningar i pandemins spår (FÖR LÄRARE) - måndag 12 April

Det här lärarwebbinariet är ett inspirationstillfälle för dig som undervisar i årskurs 4-6 eller 7-9 och som vill delta i årets kodutmaning tillsammans med den ideella föreningen Kodcentrum och Chalmers tekniska högskola.

Temat för utmaningen är robotar och AI (artificiell intelligens) som kan hjälpa oss människor med samhällsutmaningar under en pandemi. För er som deltar i kodutmaningen finns ett skolmaterial som kopplar till läroplanen (samhällskunskap, teknik, matematik) och baseras på verkliga case från skola, vård och äldreomsorg.

Här får eleverna komma på idéer, researcha, designa och programmera digitala prototyper av robotar eller AI-tjänster. Eleverna erbjuds under arbetets gång inspiration och coachning av studenter från Chalmers och yrkesverksamma volontärer från Kodcentrum som jobbar inom IT- och teknikutveckling.

Under lärarwebbinariet presenteras kodutmaningens olika moment och hur ni använder skolmaterialet med idéövningar och programmeringsuppgifter. Inga förkunskaper krävs inom programmering! På sajten Kodboken.se finns stödmaterial för er som är nybörjare och vill programmera i Scratch. För er som redan programmerar med eleverna är det valfritt om ni vill använda andra programmeringsspråk och digitala verktyg.

Kodutmaningen fortsätter sedan under hösten, då ni arbetar vidare med skolmaterialet och har möjlighet att skicka in klassens bidrag till en digital utställning och livesändning som avslutar utmaningen i november.

Medverkande:
Dorotea Blank, skolsamverkan, Chalmers, Lisa Söderlund, pedagogiskt ansvarig, Kodcentrum, samt volontärer från Kodcentrum och studenter från Chalmers, Göteborg
Längd:
1h
Målgrupp:
LÄRARE
Plats:
ONLINE
  • Antal platser: 100 15:30