Hur hållbar är en stadsbos energianvändning? (FÖR LÄRARE) - onsdag 14 April

Visste du att Göteborg värmdes med närmare 80 % återvunnen värme under 2020? Och att den återvunna värmen kommer från avfallsförbränning och raffinaderier? Hur hållbart är det?

Produktionskostnaderna för vindkraft och solceller har fallit drastiskt under senare år samtidigt som merkostnaden för ursprungsmärkt, förnybar el alltid varit relativt liten. Betyder det att man som elkonsument kan strunta i hur mycket el man använder om man köper ursprungsmärkt, förnybar el?

Världens skogar är en viktig del av kolets kretslopp och avgörande för bevarandet av den biologiska mångfalden, så hur hållbart är det att använda bioenergi i Sverige? Hur ska jag som energiförbrukare tänka för att minimera mitt miljö- och klimatavtryck så långt som möjligt?

Göteborg Energi bjuder in till digitala studiebesök men vill även veta vilket övrigt material lärare efterlyser som kan sporra ett större intresse för energifrågor bland elever och underlätta för kursplanens måluppfyllnad.

Medverkande:
Eric Zinn, hållbarhetschef, Göteborg Energi AB
Längd:
1h
Målgrupp:
Skolår 6-9
Plats:
ONLINE
  • Antal platser: 100 16:00
  • Antal platser: 100 16:00