Hjärnforskning - E-Learning/Video-dramaserie - Övningar (FÖR LÄRARE) - torsdag 15 April

I vår digitala samtid kan vi låta oss underhållas av våra mobiltelefoner 24/7! För att möta den tilltagande konkurrensen om människors uppmärksamhet behövs innovation i hur kunskap sprids. Angelägen information förmedlad på traditionella sätt riskerar att gå dagens människor förbi.

Arts & Hearts pågående initiativ Det syns inte, visar hur innovativa metoder kan användas för att tillgängliggöra kunskap om sambanden mellan skärmanvändning och främjande faktorer för mental hälsa. Metoden är upplevelsebaserad kunskapsspridning och i denna workshop, för främst högstadielärare, grottar vi ned oss i tema Uppmärksamhet och fokus.

Initiativet Det syns inte studerar i samarbete med Karolinska Institutet ungdomars inställning och förhållningssätt till skärmar. Mer än 80% av eleverna i vår undersökning hade störande media som chattfönster och video i bakgrunden medan de studerade. Om man istället sanerar från distraktioner kan man bli färdig med sin uppgift fyra gånger snabbare!

Expert och föreläsare under denna aktivitet är hjärnforskare Sissela Nutley, som har doktorerat i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet, med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet och hur hjärnan påverkas av vår livsstil. 

Under aktivieten kommer vi utgå från en dramatiserad kortfilm i stil med ungdomsserier, så som SKAM/Eagles. Denna kombineras med en forskare som förklarar och ger tips samt med diskussionsfrågor och lärarledda experiment där klassen interaktivt får testa på vinsten av fokus och förlusten av multitasking.

E-learningmodulen är tänkt för högstadiet och ska vara lätt att använda för läraren/ledaren. Lektion med elever kan genomförs på stormskärm med deltagare i samma rum. För att köra på distans behöver deltagarna ha tillgång till elevmodul. Mer info ges i introduktionsfilmer som finns i lärarmodulen.

Medverkande:
Anni Grosse, social entreprenör och projektledare, Det syns inte - Arts & Hearts, och Sissela Nutley, Hjärnforskare, Karolinska Institutet, Det syns inte - Arts & Hearts
Längd:
1h
Målgrupp:
LÄRARE
Plats:
ONLINE
  • Antal platser: 100 15:30