Vad innebär det att leva i Antropocen? - torsdag 15 April

Vad innebär det att leva i Antropocen, människans tidsepok, när den planetära situationen alltmer beskrivs i termer av klimatnödläge? Vad händer med våra moderna föreställningar om framtid och samhällsutveckling när vi tvingas inse att människans historia också skrivs av Jorden?

Medverkande:
Tommy Gustafsson, Professor, Institutionen för film och litteratur, Linnéuniversitetet; Jonas Svensson, Professor, Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet; Martin Gren, Docent, Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet
Programkategorier:
Humaniora, podcast/radio
Längd:
40m
Plats:
Digitalt
  • 15:20