Psilocybin, medvetande och depression - lördag 17 April

Vad kan svampar lära oss om medvetandet? I år påbörjas Sveriges första studie om psilocybin-assisterad terapi mot svårbehandlad depression på Karolinska Institutet. Under föredraget presenteras psykedelisk historia samt olika perspektiv från den pågående studien.

Ca-tider:
11:30-11:40 Introduktion, Ashkan D. Salehi
11:40-12:20 Psykedelisk terapi, Maria Beckman
12:20-13:00 Hjärnavbildning, Predrag Petrovic

Medverkande:
Maria Beckman, Adjunkt, psykolog, Inst. för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet; Predrag Petrovic, Docent, överläkare, Inst. för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet; Ashkan D. Salehi, Läkarstudent, Sahlgrenska Akademin
Programkategorier:
Naturvetenskap, föreläsning
Längd:
1h 30m
Plats:
Digitalt
  • 11:30