Primärvård i världsklass med forskning nära dig - fredag 16 April

Med nyfikenheten som motor och med din nytta i sikte forskar vi för att du ska få bästa möjliga vård.
Berätta för oss vad du vill att vi forskar på nu och i framtiden.
Möt sjuksköterskan, läkaren, psykologen och fysioterapeuten som berättar hur, var och varför de valt att forska.
Programinslag:
Hur kan vården för dig med hjärtsvikt bli bättre? - Malin Östman
Delad föräldraledighet - gör det någon skillnad? - Monica Lidbeck
Fysisk aktivitet på recept istället för mediciner…. Varför då? - Stefan Lundqvist
Infektioner, antibiotikaresistens och nu också covid-19! - Pär-Daniel Sundvall
Styr ditt liv med diabetes – med stöd av andra. - Susanne Andersson
Fungerar behandling över nätet mot din ångest? - Linnea Nissling

Medverkande:
Stefan Lundqvist, Leg. fysioterapeut, med. dr., Centrum för fysisk aktivitet Göteborg; Monica Lidbeck, Psykolog, fil. dr., Central Mödrahälsovård och MHV-teamet Göteborg & Södra Bohuslän; Malin Östman, Distriktsskötserska, fil. dr., FoU-primärvård och Närhälsan Källstorp vårdcentral; Linnea Nissling, Leg. psykolog, doktorand, Närhälsan EBBA-teamet; Pär-Daniel Sundvall, Distiktsläkare, specialist i almänmedicin, med. dr., FoU-primärvård och Närhälsan Sandared vårdcentral; Susanne Andersson, Docent, specialist sjuksköterska, FoU-primärvård och institutionen för hälsovetenskap. Alla från Västra Götalandsregionen. Erik Mattsson, Moderator, OrdRum AB.
Programkategorier:
Naturvetenskap, föreläsning
Längd:
50m
Plats:
Digitalt
  • 17:00