Äldre och pandemin - söndag 18 April

Den pågående corona-pandemin har blixtbelyst äldres villkor, vardag och hälsa. Vilka insatser har gjorts för äldres hälsa? Ingmar Skoog, föreståndare för Agecap, Centrum åldrande och hälsa, pratar med andra forskare om projekt som startats, utredningar och rapporter som gjorts samt deltagande i samhällsdebatten kopplat till äldres hälsa.

Medverkande:
Ingmar Skoog, Professor, Neurovetenskap; Maria Edström, Lektor, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Lotta Dellve, Professor, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa; Qarin Lood, Universitetslektor, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi; Therese Rydberg Sterner, Postdoktor, Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi. Alla från AgeCap vid Göteborgs universitet
Programkategorier:
Podcast/radio
Längd:
40m
Plats:
Digitalt
  • 15:20

Relaterade Länkar: